U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MCD Server : wissen van informatiebestandfiches

0000002110     -      10-12-2012

Bij de uitwisselingen met MCD Server is het mogelijk om gegevens van een Mercator-database naar een andere database te importeren of te exporteren. MCD Server zal echter nooit een informatiebestandfiche of een record van een parametertabel (klanten, leveranciers, artikels, valuta …) wissen.

De reden daarvoor is redelijk makkelijk te begrijpen: ook al bestaat er geen historiek in een klantenfiche op de site waar men deze klant schrapt, dat betekent nog niet dat dit ook het geval is op de andere sites. Een fiche wissen kan dan ook leiden tot incoherente gegevens en onstabiele uitwisselingen met MCD Server.

In een dossier dat MCD Server gebruikt, moet men dus vermijden om fiches uit informatiebestanden te wissen: we raden aan om ze eerder in slaapstand te zetten.