U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Na de update stuurt MercatorShield een foutmelding "version mismatch"

0000002019     -      20-10-2017

Dit bericht is absoluut logisch als er een nieuwe voucher is geïnstalleerd met een nieuwe versie (bv. na overgang van 7.3 naar 8.0). Een certificaat is immers pas geldig als de versie op het certificaat overeenstemt met de versie in de Mercator-voucher.

Om de versie op het certificaat te kennen, volstaat het de volgende stappen te doorlopen:

  • rechtsklikken op het MercatorShieldGui-symbool, "Certificatenarchief" kiezen;
  • het bestand *.mcert dat overeenstemt met het certificaat met behulp van notepad.exe bewerken;
  • de waarde tussen <VERSION> en </VERSION> lezen;
  • in geen geval deze waarde of enig ander gegeven in het certificaat handmatig wijzigen, anders wordt het certificaat corrupt.

Om het certificaat te actualiseren, volstaat het een nieuw certificaat aan te vragen; dat kan handmatig of automatisch door rechts te klikken op het MercatorShieldGui-symbool. Indien MercatorShield vaststelt dat de licentie niet werd gekopieerd, zal dit nieuwe certificaat worden afgeleverd zonder dat Mercator handmatig moet tussenkomen.

Merk op dat hetzelfde bericht verschijnt als de Mercator-versie lager is dan de versie vermeld in het certificaat (bijvoorbeeld: Mercator versie 7.3 en certificaat versie 8.0).

De versie op het certificaat is steeds de versie zoals die gekend is in de servers van Mercator op het ogenblik van toekenning van het certificaat. Dit met het oog op het abonnement op de updates voor deze licentie.


 

Na de update stuurt MercatorShield een foutmelding "version mismatch".