U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting: beschik over Language-dropdowns in rapporten

0000002279     -      23-06-2016

Het volstaat om de ingegeven string te formatteren in de zone "Keuze dropdowns / Lijst i" met XML-afgebakende blokken zoals hier.

  • <F> ... </F> voor de waarden van de dropdown in het Frans
  • <N> ... </N> voor de waarden van de dropdown in het Nederlands
  • <E> ... </E> voor de waarden van de dropdown in het Engels
  • <D> ... </D> voor de waarden van de dropdown in het Duits

Het vervolg van elk blok is geformatteerd volgens de conventies voor gebruik van single-taal.

De XML-tags zijn hoofdlettergevoelig.

Indien deze functionaliteit gebruikt wordt, moet men geen enkel karakter schrijven voor de eerste tag.

Bij de uitvoering van het rapport, wordt het blok genomen dat overeenkomt met de taal van de gebruiker. Indien dit blok niet bestaat, wordt de defaulttaal van het dossier genomen. Daarom is het niet nodig om de blokken aan te maken voor alle talen, maar dit moet opseminst gedaan worden voor de standaardtaal.

Deze functie is niet meer beschikbaar voor Legacy-rapporten.


Hoe kunnen we beschikken over dropdown-instellingen in de reporting?