U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Uitbuiten van SQL-data van verwante onderdelen

0000002417     -      23-08-2016

Hiervoor moet men de functie dbo.PIECES_LIEES, die een SQL tabel terugstuurd met de kolommen journal en piece, vertrekkend van de waarde in PIEDS_V.PIECE_LIEE.

Ziehier een voorbeeld-query:

select pieds_v.journal as journal_facture,pieds_v.piece as piece_facture,t.journal,t.piece
    from pieds_v
    cross apply dbo.PIECES_LIEES(pieds_v.piece_liee) t
    where (pieds_v.type=1) and (pieds_v.date>='01/01/2014')
 

Ik zou een lijst willen trekken via een SQL-query, waarin alle records met betrekking tot verbonden delen (eerdere documenten) van bepaalde facturen. Dit vereist een decodering van het veld PIECE_LIEE uit PIEDS_V. Hoe moet ik verdergaan?