U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Uniciteit van de gebruikerswachtwoorden

0000002543     -      04-10-2015

Een niet-blokkerende controle bestaat: deze geeft aan of het ingevoerde wachtwoord al werd gebruikt in een andere fiche.
Het blijft mogelijk om de vereiste (hieronder toegelicht) toe te voegen, maar in dat geval wordt het bericht weergegeven bij het opslaan.

alter table users with check add constraint USER_CODE_UNIQUE UNIQUE NONCLUSTERED (CODE) ON [PRIMARY]

Uit te voeren in een tabblad SQL van de code editor.

 


 

In Mercator is het mogelijk om meerdere malen hetzelfde wachtwoord te geven aan verschillende gebruikers via het menu "Tools / Gebruikers".

In dat geval neemt Mercator, wanneer men inlogt, via index ID de eerste gebruiker en kan het programma aldus uitgebreidere toegangsrechten verlenen aan een gebruiker met een beperkter toegangsrecht.

Hoe vermijden dat eenzelfde wachtwoord wordt ingevoerd?