U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

XLSX-import: hoe type 'karakter' op een kolom toepassen?

0000002885     -      17-12-2021

Bij het importeren van gegevens via Excel kan de gebruiker een melding krijgen dat het gegevensformaat niet correct is.

 

Laten we een voorbeeld nemen: u importeert artikels met de S_ID-kolom. Dit moet van het type "karakter" zijn.
Als de eerste lijn met gegevens een reeks cijfers bevat (bijv. 1234567890), beschouwt .Net deze gegevens als waarden van het type "numeriek" en beschouwt deze de hele kolom als numerieke waarden.

Als de volgende lijnen alfanumerieke tekens bevatten ontvangt u natuurlijk een bericht dat deze gegevens niet kunnen omgezet worden in numerieke tekens.

Om dit gedrag te voorkomen voegt u een enkel aanhalingsteken toe vóór de waarde (alleen in de eerste lijn met gegevens). Dit geeft '1234567890 in ons voorbeeld.

ImportExcel