U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Link met de verkoop- en aankoopdocumenten

0000002563     -      19-02-2024

Elk verkoop- en aankoopdocument in Mercator kan worden gelinkt aan maximaal 9 contactpersonen. Dit gebeurt door velden ID_TACT1, ID_TACT2, … , ID_TACT9 van het type char(10) toe te voegen aan PIEDS_V en/of PIEDS_A. Enkel de velden die u echt wenst, moeten worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld: het is mogelijk om het aantal links te beperken tot 2 contactpersonen door enkel de velden ID_TACT1 en ID_TACT2 te installeren).

Deze velden moeten via de scherminstellingen worden toegevoegd.

Indien de klant of de leverancier nog niet werd ingevoerd, zal Mercator na de selectie van de contactpersoon voorstellen om deze klant of leverancier automatisch in te voeren. Dat gebeurt op basis van het linkbestand. Indien meerdere klanten/leveranciers overeenkomen met de gekozen contactpersoon, zal Mercator een keuzelijst weergeven.

Indien de klant of de leverancier daarentegen wel al werd ingevoerd voorafgaand aan de keuze van de contactpersoon, beperkt die keuze zich tot de contactpersonen die gelinkt zijn aan deze klant/leverancier. Merk op dat deze filtering slechts actief is indien de optie "Tools / Opties / Input: Contactpersonen filteren" werd ingesteld op JA. Door deze optie op NEEN in te stellen, wordt het dus mogelijk om eender welke contactpersoon te linken aan elke verkoop of aankoop.

De gegevens van een contactpersoon in een document kunnen makkelijk worden afgedrukt via een formule van het type:
 

[xLookUpString("TACT","T_ID",[PIEDS_V.ID_TACT1],"T_NOM")]De rooster "Historiek" van de contactpersonenfiche geeft meteen een overzicht van de verschillende Mercator-documenten die aan deze contactpersoon zijn gekoppeld.