U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Event BeforeSearch van de klasse MercatorUi.Sig.Sig

0000002137     -      14-09-2017

Het event BeforeSearch van de klasse MercatorUi.Sig.Sig wordt opgeheven bij elke zoekopdracht van een fiche in een informatiebestand. Het krijgt een MercatorUi.Sig.SigClasses.BeforeSearchEventArgs, dat read-only-eigenschappen heeft:

  • OriginalKey: de door de gebruiker ingebrachte zoeksleutel
  • FormContext: het venster waaruit de zoekopdracht werd gestart
  • ComplWhere: een bijkomende 'where' SQL-clause die standaard door Mercator op deze plaats in het programma wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor de algemene rekeningen, g_titre=0)

Overigens bevat BeforeSearchEventArgs de read-write-eigenschap, die gewijzigd kunnen worden door de opdrachtgever van het event:

  • DesiredWhereClause. Standaard staat deze eigenschap leeg. Indien deze eigenschap wel zou ingevuld zijn, dan wordt er rekening gehouden met deze eigenschap voor het opzoeken van de te selecteren fiches. Indien deze ingevuld is, dan moet dit een where SQL-clause bevatten voor de basistabel van het huidige informatiebestand. Indien deze niet ingevuld is, dan verloopt het zoeken op normale wijze door de standaard zoekopdracht van Mercator toe te passen vanaf de sleutel die door de gebruiker wordt gecodeerd.
  • ForcedPricingInfosV: object dat het mogelijk maakt om gegevens over de verkoopprijs te forceren. Standaard is dit object leeg. Indien een sessie wordt toegekend, dan gebruikt de BillingEngine deze informatie om de verkoopprijs te bepalen. Deze eigenschap kan niet worden gewijzigd tenzij FormContext een BillingForm in 'verkoop'-modus is.
  • ForcedPricingInfosA: object dat het mogelijk maakt om gegevens over de aankoopprijs te forceren. Standaard is dit object leeg. Indien een sessie wordt toegekend, dan gebruikt de BillingEngine deze informatie om de aankooprijs te bepalen. Deze eigenschap kan niet worden gewijzigd tenzij FormContext een BillingForm in 'aankoop'-modus is.
  • ForcedQ: dubbel die het mogelijk maakt om de hoeveelheid in een document van commercieel beheer te forceren. Deze eigenschap kan niet worden gewijzigd tenzij FormContext een BillingForm is.

Voorbeelden: