U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een document afdrukken vanuit een extern .NET-programma

0000002419     -      23-08-2016

Het is eenvoudig om een document of een rapport af te drukken vanuit een externe .NET-toepassing die de Mercator Majuro omgeving instantieert. De enige moeilijkheid is de juiste initialisatie van MercatorReporting. Het project is opgenomen in bijgevoegd ZIP-bestand en bevat een voorbeeld dat de laatst ingegeven factuur uit de sequentie VEN afdrukt vanuit een externe applicatie.

In dit project moeten volgende referenties meegegeven worden:

  • MercatorTunnel.dll
  • MercatorUi.dll
  • MercatorReporting.dll

In de bron, moet deze lijn gewijzigd worden naar de instellingen van het dossier.

main = new MercatorUi.Main(@"M:\Test\Mercator\", null, "Guy", "guy");

  • het pad naar het Mercator-dossier
  • de eventuele dossierscode (null, indien niet aanwezig)
  • de naam van de Mercator-gebruiker
  • wachtwoord van deze gebruiker

De juiste manier om MercatorReporting.dll te initialiseren is de volgende:

main.InitReporting(Api.AddBS(Application.StartupPath) + "MercatorReporting.dll");

Dit maakt het mogelijk om de versie van de MercatorReporting.dll assembly te gebruiken waarnaar verwezen wordt in het project.

Opmerking: indien de initialiatie van MercatorReporting.dll niet correct uitgevoerd is, wordt volgende melding weergegeven:

"Onmogelijk om het object met type FastReport.Report de converteren naar FastReport.Report"Te laden : 0000002419.zip (12 Kb - 09-03-2015)