U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IComboListCustomizer

0000002239     -      13-04-2018

Aan de hand van deze interface kan u een ComboBox of een ComboTree, die op een configureerbaar venster geplaatst werd, wijzigen.

Deze wordt als volgt gedefinieerd:

Zoom
void ComboListCustomize(MercatorUi.MovableControls.Interfaces. IMovableComboBoxOrTree combo);

De ComboListCustomize-methode wordt gebruikt nadat Mercator geprobeerd heeft om de dropdown-lijst van deze combo aan te vullen.

Als configuratie ontvangt deze een MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IMovableComboBoxOrTree. Het volstaat om de 'source'-eigenschap te testen om te weten welke combo opgeroepen wordt.

Dit type MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IMovableComboBoxOrTree is eigenlijk een interface die gemeenschappelijk is aan MercatorUi.MovableControls.ComboBox en MercatorUi.MovableControls.ComboTree. Indien u een eigenschap, een methode of een event wenst te bereiken die/dat niet opgenomen is in de IMovableComboBoxOrTree, dan hoeft u enkel een cast naar een van deze beide types te doen.

Voorbeeld: