U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.ISqlCommandUpdater

0000002006     -      15-05-2015

Deze interface laat toe door Mercator gebruikte SQL-commando's te bewerken en te wijzigen voordat Mercator ze gebruikt.

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface ISqlCommandUpdater
{
    void SqlCommandUpdate(System.Data.SqlClient.SqlCommand SqlCommandToModify, System.Windows.Forms.Form WindowsForm);
}

Voor de methode SqlCommandUpdate worden de volgende parameters ingevoerd:

 • het te wijzigen SQL-commando;
 • het form (het scherm) dat dit SQL-commando gebruikt.

Dit proces wordt hoofdzakelijk toegepast op de SQL-opslagscripts die Mercator genereert vooraleer ze voor te leggen aan de SQL-server. Er moet dus voorzichtig worden omgesprongen met deze tool. Een ondoordachte wijziging van een SQL-script kan immers leiden tot onverwachte resultaten of de correcte werking van Mercator in het gedrang brengen.
We benadrukken hier dat Mercator geen enkele controle uitvoert op aldus opgelegde wijzigingen.

De interface kan worden geïmplementeerd in de onderstaande customizers:

 • Param: SQL-opslagscript in alle parametervensters (MercatorUi.Forms.Param...) behalve
  • ParamCodaModesForm
  • ParamIdentifForm
  • ParamIsArubaForm
  • ParamLotsFormulasForm
  • ParamOptionsForm
  • ParamRisForm

Voorbeelden