U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xCaisseAp: Transactie-informatie van de terminal die het Caisse-AP protocol gebruikt

0000003230     -      25-06-2024

Functie : xCaisseAp

Zoom
public static string xCaisseAp(string field, int num);
public static string xCaisseAp(DataRow dr_pieds, string field, int num);
public static string xCaisseAp(string type_va, string id, string journal, long piece, string field, int num);

Retourneert : Transactie-informatie van de betaling van de terminal die het Caisse-AP protocol gebruikt

Parameters :

 • string field : de naam van het veld waarvan u het resultaat wenst
  • CZ : Versie van het gebruikte protocol : voorbeeld = 0301
  • CJ : Type PAN : voorbeeld = 330538600404
  • CA : Kassanummer
  • CB : Bedrag in eurocenten
  • CD : Type Actie = 0 = debet
  • CE : Valutacode = 978 = EUR
  • AE : Status van de Actie = 10 = Uitgevoerde operatie
  • AA : PAN : voorbeeld 670335#######2015 (nummer van de gebruikte kaart)
  • CF : Privéveld : voorbeeld B001101003
  • CC : Toepassing : voorbeeld 00B = "CB (VISA/MASTERCARD) contactloos"
  • CG : Contractnummer handelaar
  • AI : AID van de kaart : voorbeeld : A0000000043060
  • CI : Leesmodus : voorbeeld : 2 = Contactloos
  • AB : Vervaldatum in de vorm AAMM
  • AC : Autorisatienummer

  OF

  Parameters :

  • V voor verkopen of A voor aankopen
  • documentjournaal
  • documentnummer
  • string field : de naam van het veld waarvan u het resultaat wenst : zie hierboven
  • positie in de invoer van de betaalwijzen

  Voordat u deze functie gebruikt, dient u deze pagina te raadplegen.