U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xDispo: beschikbare hoeveelheid van een artikel in een magazijn

0000000302     -      21-04-2017

Functie: xDispo

Zoom
public static double xDispo(string idItem);
public static double xDispo(string idItem, string idDepot);
public static double xDispo(string idItem, string idDepot, string dispoField);

Vermelding: beschikbare hoeveelheid van een artikel in een magazijn

Parameters:

  1. id artikel
  2. id magazijn/winkel: als deze code leeg of null is, vermeldt xDispo de som voor alle magazijnen.
  3. Te vermelden veld of formule: als niet bepaald, vermeldt xDispo het beschikbare aantal (zie Gebruik van xDispo).

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.