U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xStaticMapPostBing: afbeelding van statische Bing kaart via de http POST methode

0000003057     -      22-12-2021

Functie: xStaticMapPostBing

Zoom
public static Image xStaticMapPostBing(string queryString, string data, out string error, int timeoutSec = -1);
public
static Image xStaticMapPostBing(string key, string queryString, string data, out string error, int timeoutSec = -1);

 

Output: een overeenkomende afbeelding met de statische kaart

Parameters:

  • queryString: deel van de URL, samengesteld volgens de stappen op deze pagina, na Imagery/ en voor ?key
  • data: de gegevens die moeten opgenomen worden in de hoofdtekst van het POST-verzoek (zie onderstaand voorbeeld)
  • key : optionele parameter: samengesteld als volgt: "key=AIzaXyX7xzZXX0C0Xxx0XXXfXXI0XXxXex123sX", aangepast volgens de API key die genomen werd uit het Bing portaal. Optioneel als de BING_KEY aangevuld wordt met de waarde van de sleutel.
  • timeoutSec : optionele parameter: timeout in seconden (standaardwaarde: 100 seconden)

Voorbeeld van gebruik:

Zoom
string data = "pp=38.889586530732335,-77.05010175704956;23;LM\r\n"
            + "pp=38.88772364638439,-77.0472639799118;7;KM\r\n"
            + "pp=38.890479451480054,-77.04744637012482;1;VM\r\n"
            + "pp=38.8896854931628,-77.03519403934479;45;WM";
var img = MercatorController.xFunctions.xStaticMapPostBing("Map/Road/", data, out string error);
if (img != null)
    img.Save(@"c:\test\map.png", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
else
    MercatorUi.Dialogs.Stop(error);

Deze code maakt volgende kaart:

map2

Zie ook xStaticMapGetBing en Lijst van klantbezoeken (met locatie op de kaart).