U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Lijst van klantbezoeken (met locatie op de kaart)

0000003059     -      10-12-2021

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
Het document is beschikbaar via het menu "Klanten / Documenten".

Dit bevat een lijst met klantenbezoeken die kan gefilterd worden op vertegenwoordiger en datum. Het adres van elke klant staat op de kaart (in het document) en de namen en adressen zijn alfabetisch gesorteerd.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Lijst van klantbezoeken

Opmerkingen:
Dit rapport maakt gebruik van de functie xStaticMapPostBing die een statische afbeelding van een kaart van Bing maakt en deze verzend met http POST.

In het rapport vindt men (onder andere) 2 objecten over elkaar :

  • een "PictureObject" (Map) dat de kaart weergeeft
  • een "TextObject" (MapError) dat een melding weergeeft indien de kaart niet kon weergegeven worden.

 Te laden : 0000003059.zip (18 Kb - 07-04-2023)