U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator Support Life Cycle.

0000002252     -      10-03-2016

lifecycle

Sinds 2011 heeft INEO haar klanten aangeboden om zich te laten begeleiden in de technologische verandering van de ontwikkelomgeving die gebruikt wordt voor de realisatie van Mercator. Het Visual FoxPro platform is geleidelijk aan verbannen, dit ten voordele van de .NET omgeving.

INEO heeft haar klanten een soepele migratie aangeboden, gratis uitgevoerd in het kader van de updates en realiseerbaar met hun wil, door functies te blokkeren.

INEO heeft zijn verdelers ook een ambitieus opleidingsprogramma en onuitgegeven middelen aangeboden om hen in staat te stellen om snel de nieuw benodigde vaardigheden te leren.

Het doel van INEO is nooit geweest om beide Mercator versies voor onbepaalde tijd te behouden. Met dit in gedachten, hervatten we met de tafelpolitiek het einde van de support betreffende de Legacy functionaliteiten. De datums voor het einde van de support zijn berekend op basis van het voorzien van een equivalente Aruba functionaliteit of vanaf 25/09/2013 voor fase 2 (afhankelijk van vertragingen).

We durven erop aandringen: De aangeduide vervaldata in deze tabel vertegenwoordigen het einde van de support, en niet het einde van het gebruik van Mercator. Met een ongewijzigde configuratie, afgezien van incidentiële schade aan de configuratie, kan Mercator gebruikt worden zonder tijdslimiet.