Beheer van contacten

Met Mercator kunt u uw contacten via fiches beheren, zoeken en klasseren, alsook ze aan Microsoft Outlook© koppelen.


Aan elk van uw klanten, leveranciers, projecten, artikels … kunt u één of meer contactpersonen koppelen, waarvan u over het e-mailadres, het telefoon- of gsm-nummer enz. beschikt.

Hun gegevens zijn direct beschikbaar via de klantfiches, leveranciersfiches, projectfiches … van Mercator.

ERP-beheer van contacten


Meerdere contactpersonen?

Voor bepaalde bedrijven beschikt u misschien over de gegevens van een commercieel medewerker, een technicus, een boekhouder … Geen probleem: in de Mercator-fiche kunt u meerdere contactpersonen en hun respectieve functies invoeren.

En ook het omgekeerde is mogelijk: één enkel contact aan meerdere fiches (klant, leverancier, project, document …) koppelen.

Een contact aan een document koppelen

U stelt een offerte op en wilt in de offerte specificeren aan wie ze gericht is? U wilt er ook de contactpersoon voor de levering of de facturatie in opnemen? Dat is mogelijk.

Het is ook mogelijk om meerdere contacten aan de offerte te koppelen.

Microsoft Outlook©

Dankzij de link tussen Mercator en Outlook (Microsoft-mailprogramma) kunt u uw fiches met contacten, klanten, leveranciers ... automatisch naar Outlook overzetten. Omgekeerd kunt u een mail die u in Outlook hebt ontvangen, ook koppelen aan een fiche in Mercator. Een bijzonder nuttige manier om uw e-mails te klasseren!

U kunt vanuit Mercator een e-mail verzenden, een afspraak vastleggen of een notitie maken.