Maak kennis met Roslyn

visual studio 2017


Op 7 maart heeft Microsoft, Visual Studio 2017 gereleased. Om de kwaliteit van ons programma te waarborgen, past het Mercator-team zich aan naar de nieuwste technologieën en innovaties.

Visual Studio, is dé ontwikkelomgeving, universeel gebruikt in de Windows-omgeving, en ter beschikking gesteld door de programmeurs van de firma Redmond.
Programmeurs werken er 200% van de tijd in.

U begrijpt dus dat voor ons het ontvangen van de nieuwste versie van Visual Studio een beetje hetzelfde is als het krijgen van een nieuwe wagen: elke nieuwe versie heeft haar nieuwe functionaliteiten, programmeermogelijkheden,... welke leiden naar meer comfort en mogelijkheden.


Zoals bij bijna elke nieuwe versie van Visual Studio, is er ook een nieuwe versie van C#.
C# ("C sharp" uitgesproken) is een ontwikkeltaal gebruikt om Mercator te maken. Het gaat dus over de programmeertaal, haar syntax, grammatica en gebruik.

Deze nieuwe versies veranderen ook de manier van bouwen/programmeren in Mercator. Het is reeds lang geleden, maar de eerste Mercators draaiden enkel op C# 2.0. Vandaag de dag brengt Visual Studio ons versie 7.0.

Mercator beschikt over ongekende parametrage-mogelijkheden. En een groot deel van deze instellingen worden gedaan in C#, hetzij in Visual Studio door de persoon die het werk uitvoert, hetzij rechtstreeks in Mercator (via de ingebouwde code-editor).
Het programmeerteam van Mercator heeft besloten om nieuwste versie van C# ter beschikking te stellen in de code-editor.

Het is vanaf heden dus mogelijk om in Mercator rechtstreeks C# 7.0 te compileren.

Hoe is dit mogelijk?

Het ontwikkelteam heeft dit revolutionair ".NET-compiler platform" in Mercator opgenomen, waarvan de bijnaam (het is te zeggen, de naam van het project) Roslyn is.
De compiler is "open source" en integreert zich perfect in de nieuwe strategie van Microsoft om zijn producten meer open te stellen voor andere platformen.

roslyn

U zult het begrepen hebben, het ontwikkelteam volgt deze ontwikkelingen op de voet en streeft ernaar dat Mercator zich op de top van de beschikbare technologiên bevindt.


  Consulteer de technische pagina

Visual Studio is een product van Microsoft Corporation
Bron: https://github.com/dotnet/roslyn