Mercator 10.6: Genereren van een automatisch kasjournaal

Mercator version 10.6

Ziehier de komst van versie 10.6 van Mercator!
De eerste nieuwigheid is voor het beheer van winkels en andere verkooppunten. Het heeft betrekking op de kassa en contante betalingen en meer specifiek de centralisatie van deze gegevens naar de boekhouding.

Rekening houdende met de uitgevoerde cash-operaties

Voor versie 10.6: Bij de centralisatie van de documenten van het commercieel beheer werd alleen rekening gehouden met contante bewegingen die verband houden met de verkoop, maar deze bewegingen die met de contante betaalmethode "contant" werden uitgevoerd, werden genegeerd:

  • Verschillen bij de opening van het kasregister
  • Storting op kassa
  • Storting op bank
  • Verschillen bij het afsluiten van de kassa

Vanaf versie 10.6: Het is niet langer nodig om deze 4 soorten handelingen na centralisatie handmatig te verwerken. Er wordt nu rekening mee gehouden.


Aanmaken van een automatisch kasjournaal

Vóór versie 10.6: één enkele boeking (Diverse verrichtingen van betalingen) omvatte toen de verschillende betalingsmethoden.
Mercator heeft het ontvangen bedrag in contanten op een interne overschrijvingsrekening voorbereid, maar heeft het kasboek niet geproduceerd.

Vanaf versie 10.6: Momenteel zijn de boekingen in verband met contante betalingen niet langer diverse transacties, maar vinden ze plaats in een echt kasboek. Het wordt volledig automatisch aangemaakt door Mercator.
Hier is de visuele weergave: 

 Technische pagina: genereren van een automatisch kassa journaal

Merk op dat deze functie alleen beschikbaar is voor centralisatie bij Mercator Boekhouding.

mercator 10.6