Diverse en gevarieerde nieuwe functies in versie 10.5

mercator 10.5 : nouveautés diverses et variées de la version 10.5

Mercator versie 10.5 biedt u nog meer nieuwe mogelijkheden! Deze keer gaat het om het commercieel beheer, CRM en boekhouding.

Als u een updatecontract heeft, zijn deze nieuwe functies direct voor u toegankelijk.


In het commercieel beheer
Dans la grille des lots, masquer les lots à zéro
In het rooster met loten: verberg de 0-waarden

Wanneer u het tabblad met de loten in een artikelfiche bekijkt, kunt u ervoor kiezen om de lege batches te verbergen of te tonen.

Het is zeer waarschijnlijk dat sommige loten nooit meer zullen worden gebruikt wanneer alles is verkocht (dus ze zijn op nul). Dus je kunt ze dus net zo goed van je scherm halen.
Niet te verwarren met het archiveren van loten waarbij lege partijen worden gegroepeerd tot een fictieve batch, waardoor het begrip traceerbaarheid voor de betreffende partijen verloren gaat.

montrer / masquer lots à zéro

Dans l'historique des documents liés, rechercher aussi sur un document non-transformé
Zoek in de geschiedenis van gekoppelde documenten ook op een documenten waarbij de staat niet gewijzigd is.
In Vensters > Historiek heeft u de mogelijkheid om te zoeken op gekoppelde documenten.
Maar wat als je dacht dat het document al getransformeerd was, terwijl het in werkelijkheid nog steeds in zijn oorspronkelijke staat verkeerde?
De zoektocht was niet succesvol en je moest het allemaal opnieuw beginnen....
Vanaf Mercator versie 10.5 zal de zoekopdracht ook het nog niet getransformeerde document tonen!
Het is dus niet langer nodig om een tweede zoekopdracht te starten.
si la recherche n'aboutit pas, récupérer la boite de dialogue
In de geschiedenis van het menu "Vensters": de eerder ingevoerde zoekcriteria opvragen. 
Als de zoekopdracht geen resultaat oplevert kan u het dialoogscherm vragen om de zoekopdracht te wijzigen en deze opnieuw uit te voeren.
Dit is aanwezig in alle historieken.

recherche réessayer

Dans les mouvements récents, pouvoir importer le prix vers un document en cours
In recente bewegingen, de mogelijkheid om de prijs te importeren in een actueel document
In een document kunt u met een rechtermuisklik > "Eerdere verrichtingen" (CTRL + R) alle verrichtingen op deze cliënt bekijken.
Het raster met deze bewegingen heeft nu een kolom "Prijs per eenheid" die geel gemarkeerd is en een dubbelklik op een prijscel geeft u de mogelijkheid om de prijs in het huidige document te importeren.
Vooral handig als u dezelfde prijzen wilt bekijken en toepassen als die welke eerder aan een goede klant zijn toegekend.
zoom sur le client ou le fournisseur
In een verkoop/aankoopdocument, de klant/verkoper op lijnniveau

In een verkoop- of inkoopdocument is het mogelijk om een specifieke leverancier/klant in de lijn aan te geven. Nu heeft u de kleine "bril" waarmee u snel toegang kunt krijgen tot het bestand van deze derde partij en het etiket

lunettes

regrouper les paiements lors de la centralisation
Groeperen van bepaalde betalingsmethoden tijdens de centralisatie

Sommige betalingsmethoden zijn interessant om te groeperen in de boekhouding (zoals contante betalingen, bijvoorbeeld), terwijl andere minder interessant zijn (betalingen per visum, bijvoorbeeld).

Vroeger kon u ervoor kiezen om niets te groeperen of om alles te groeperen op basis van betaalmethode.
Nu kunt u specifiek bepalen voor welke betaalmethoden u wilt groeperen. 

Technische pagina: groepeer bepaalde betaalmethoden tijdens de centralisatie > vak "NG".

sélectionner sur le tactile
In touchscreen: eenvoudigere selectie van de verpakte artikelen (= optioneel)

Als basis dienen de overeengekomen artikelen, d.w.z. de artikelen die met een hoofdartikel worden voorgesteld, via een selectievakje te worden geselecteerd.

In het touchscreen is het nu voldoende om de lijn aan te raken om deze te selecteren of te deactiveren. Hier is meer ergonomie.

touchscreen : ergonomie

intrastat
In de rapporteditor xSumIstat: weergave van de hoeveelheden

Gebruikt u de xSumIstat-functie om de Intrastat-samenvatting af te drukken onder aan de factuur of het verzendbericht? Deze samenvatting toont nu de hoeveelheden.


In de crm
verrouiller les rendez-vous dans le calendrier
Afspraken vergrendelen in de CRM-agenda

U heeft helaas meerdere malen afspraken in de CRM-kalender verplaatst door de cellen te slepen? Vernederend...

Dit zal niet meer gebeuren als u het nieuwe menupunt "Afspraken vergrendelen" gebruikt.
Ze blijven bevroren in de kalender tot nader order.

verrouiller rdv

spécifier dans quel signaletique le modèle d'action peut être utilisét
Definieer in welke informatiebestand een actie-model gebruikt kan worden
De actiesjablonen kunnen worden gebruikt in één of meer bewegwijzeringssjablonen (bijvoorbeeld het sjabloon "E-mail verzenden").
Kies in welke bewegwijzering u dit model beschikbaar wilt stellen.
Ga hiervoor naar Tools -> Setup > Acties Modellen > vervolgkeuzemenu "Signage" en kies "Meerdere".
In het volgende dialoogvenster kunt u de tekens kiezen.

modèle d'action : choisir signalétiquemodèle d'action : choisir signalétique

spécifier le compte bancaire du fournisseur lors de l'encodage de l'achat
Een categorie toewijzen aan actiemodellen en erop kunnen filteren.
In Tools > Setup > Acties modellen kan u aan elke actiesjabloon een categorie toewijzen.
Dit maakt het vervolgens mogelijk om in een lijst met acties (bijvoorbeeld in een klantenbestand) filters te maken op een zeer nauwkeurig type actie.
Indien nodig is het zelfs mogelijk om een standaardfilter in te stellen volgens de Mercator-gebruiker.

In de boekhouding
budgets combinés en comptabilité
Budgetten gecombineerd met Algemene rekeningen en analytische rekeningen.

Het is nu mogelijk om algemene rekeningen en analytische rekeningen met elkaar te vergelijken om uw budgetboekhouding te maken.

 Technische pagina: Codering van cross-budgettering in een doorlopend proces


in geavanceerde tools
supprimer les fichiers sql orphelins
Verwijderen van verouderde SQL-bestanden

Het is altijd een goed idee om regelmatig op te ruimen wat niet van toepassing is in uw Mercator.

Neem contact op met uw projectmanager of reseller voor meer informatie over deze functies.

mercator 10.5