U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Betaalwijzen

0000002926     -      17-04-2023

Mercator laat toe om bij het ingeven van een document in het Commercieel Beheer de betaalwijzen te gebruiken.

Deze betaalwijzen kunnen worden gedefinieerd via het Menu “Tools > Setup > Betalingswijzen”.

Behalve het nummer en de omschrijving kan de gebruiker aanduiden :

  • het vakje “$”: maakt een verschil tussen de betaalwijzen die effectief overeenstemmen met een ontvangst (cash, kaart, cheque, …) en andere betaalwijzen (uitgesteld, …)
    Deze kolom wordt door de functie xCash gebruikt.
  • het vakje “T”: laat toe om aan te duiden als de geldlade moet worden geopend.
  • het vakje “NG” (beschikbaar vanaf versie 10.5): laat toe om aan te geven als Mercator de verschillende lijnen bij de centralisatie van de betalingen in de boekhouding niet moet groeperen.
    Deze aanduiding wordt enkel van toepassing als in het Menu “Tools > Opties > Verbinding Boekhouding > “Groeperen betalingen” (ID = REGR_CASH) op JA staat.
    In alle gevallen blijven in eenzelfde document 2 gelijke betaalwijzen gegroepeerd.
  • het vakje "Rust." : betaalwijzen op rustend zetten.

 

Bijkomende informaties