U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbinding met de Czam-Smash-terminals van Worldline

0000000729     -      05-08-2019

Mercator is compatibel met de terminals van Wordline (Banksys). Mercator wordt onderworpen aan zware tests en Mercator heeft een certificering gekregen die de implementatie van deze verbinding toelaat.

Deze functionaliteit steunt op een optionele module van Mercator (MercatorCzam.app). Zodra deze optie geïnstalleerd is, Mercator geeft het menu "Extra / Betaalterminal" weer.

Enkel de Czam-Smash®,  Czam-Xenta® of Yomani®-terminals worden ondersteund via een seriële kabelverbinding.

 

smashsmall

De terminal moet geconfigureerd worden door de technische dienst van Banksys zodat hij voldoet aan het protocol VIC-NEW. Bij deze parameterinstelling kan men ook vastleggen dat de tickets voortaan afgedrukt worden door Mercator (optie ECR) of door de terminal (optie TERMINAL). Kiest men voor de optie ECR, dan wordt de Czam-printer niet meer gebruikt bij de transacties, maar is het de door Mercator gestuurde ticketprinter die de verschillende afdrukopdrachten uitvoert:

  • de gegevens op het transactieticket van Bancontact/Mister Cash: af te drukken via de functie Xczam in het ticketmodel van Mercator;
  • de tickets verbonden aan de kredietkaarten.

Deze optie moet terug te vinden zijn in "Extra / Opties / Betaalterminal".

De seriële communicatiepoort wordt voor elke post afzonderlijk vastgelegd in "Extra / Opties / Hardware kassa". Zijn er geen poortgegevens ingevuld, dan zijn de Czam-functies niet geactiveerd.

Op elke werkpost waar de Czam-verbinding wel geactiveerd is, initialiseert het programma bij de opstart van Mercator een verbinding met de terminal. Mislukt deze verbinding, dan zullen de Czam-functies gedeactiveerd worden.

De betalingsmodaliteiten in Mercator moeten gelinkt worden aan de betalingstypes die de terminal herkent. Dit gebeurt via "Extra / Parameters / Betalingswijze". In de laatste kolom kan de verbinding gemaakt worden. Via de optie "Selectie of Standaard" is het mogelijk om het betalingstype waarvoor de klant op terminalniveau zal kiezen, niet vooraf vast te leggen. Het betalingstype wordt na de transactie naar Mercator gestuurd naargelang van de keuze van de gebruiker (Bancontact) of de soort kredietkaart die wordt gebruikt (Visa, MasterCard, …).

Bij de invoer van de betalingsmodaliteiten wordt enkel rekening gehouden met positieve bedragen. Met uitzondering van de bedragen die ingevoerd worden op kredietkaarten. In dat geval zal een negatief bedrag uitgevoerd worden als de annulering van een vorige transactie. Daarbij zal aan de gebruiker de Acode van deze transactie gevraagd worden.

 

Bijkomende gegevens : Betalingswijzen