U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Commercieel beheer : bijzonderheid op het vlak van betalingen met kredietdocumenten

0000002246     -      05-08-2019

Indien een document een negatief totaal (bijvoorbeeld een kredietnota) heeft in een sequentie van het commercieel beheer en indien het object Betalingen aanwezig is in het instellingenscherm van deze sequentie, dan zal Mercator dit (negatieve) bedrag automatisch als teruggave (positief) boeken. Het pop up-venster van het terugbetaalde bedrag wordt overigens in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven Vervolgens worden een registratie in de historiek van de incasseringen (HISCAISS) en een kasverrichting aangemaakt.

Dit verschil in vergelijking met de Legacy-versie kan worden verklaard door het feit dat het scherm van de betalingswijzen niet langer een gewoon scherm is waartoe de gebruiker geen toegang heeft, maar wel een object dat in het scherm aanwezig is. Dit element herberekent de informatie met betrekking tot de betaalwijzen. Op correcte wijze noteert het een negatief bedrag en plaatst dit als terugbetaald indien geen andere betaalwijze werd geselecteerd.

Om deze contante kasverrichtingen te vermijden:

Oplossing 1: indien de kasfuncties nooit gebruikt worden in de betreffende sequenties (kredietnota's), volstaat het om het element Betalingen via de scherminstellingen te verwijderen. Zo zal geen betaalwijze gebruikt worden en zal er geen verrichting geboekt worden in de historiek van de incasseringen en van de kas.

Oplossing 2: indien de kas af en toe gebruikt wordt, dan hoeft u enkel de wijze 'Uitgesteld' (in het tabblad 'Events') aan te duiden als betaalwijze. Indien de gebruiker zo geen betaalwijze selecteert, dan zal deze betaalwijze standaard worden gebruikt voor een (negatief) bedrag dat gelijk is aan het terug te geven bedrag.

 

Opmerking: bij het openen of opnieuw openen van een scherm van een sequentie waarvoor het aan te vinken veld 'Krediet' standaard aangevinkt staat, plaatst Mercator niet langer/geen object Betalingen.

 

Bijkomende gegevens : Betalingswijzen