Mercator Boekhouding koppelen aan de nieuwe Isabel 6-dienst: Isabel Connect

service Isabel Connect et mercator ERP

Sinds enkele jaren is Isabel Go beschikbaar in Mercator voor alle Belgische klanten die de optie « Bank » hebben.

Isabel is een platform dat gegevens van verschillende banken samenbrengt en de uitwisseling van informatie met uw beheersoftware mogelijk maakt. Het is geïntegreerd in Mercator en biedt de volgende functies:

  • Invoer van CODA-bestanden (gecodeerde rekeningafschriften) in uw Mercator.
  • Mercator genereert de overschrijvingen: de upload gebeurt automatisch naar Isabel. U moet ze enkel nog ondertekenen op het platform om de betaling te activeren.
  • Mercator genereert op dezelfde manier domiciliëringen.

Door Isabel te gebruiken, wordt het risico op fouten drastisch verminderd. En u wint kostbare tijd.

Isabel biedt nu een nieuwe dienst aan: Isabel Connect. Deze heeft dezelfde functies als Isabel Go, maar met een aantal extra voordelen:

Gemakkelijker verbinden : de eerste verbinding gebeurt altijd met de kleine “rekenmachine” die Isabel levert of met de kaart. Door regelmatig het Isabel Connect-platform te bezoeken, wordt deze toelating telkens voor 90 dagen vernieuwd. Het is dus niet meer nodig om elke keer in te loggen met het meegeleverde materiaal.

Een gebruiker die verbonden is met “de rekenmachine” of de kaart kan een andere gebruiker het recht geven om verbinding te maken, zonder dat deze laatste dit materiaal hoeft te gebruiken.

Isabel Connect geeft een overzicht van de “intraday-overschrijvingen”: de betalingen die zijn ontvangen sinds de verzending van het laatste rekeningoverzicht. Met deze informatie kunt u anticiperen op uw activiteit.

Om Isabel Connect te gebruiken, moet u zich abonneren op deze dienst bij Isabel. Uw Isabel Go-abonnement en de module “Rekeninginfo exporteren” zijn dan niet meer nodig.

Voor meer informatie

Wilt u de toegang tot Isabel Connect installeren in uw Mercator?
Neem dan contact op met uw projectmanager of reseller.