Mercator Jobs

Mercator Job

De configuratie van een Mercator kan eenvoudig overgenomen worden door andere Mercator-dossiers.

Wat is Mercator Jobs?

Mercator Jobs geeft de mogelijkheid om onderhoudstaken, jobs genoemd, door te sturen van de ene Mercator naar de andere via de cloud. Dit systeem kan bijvoorbeeld configuraties verspreiden die in één Mercator werden veranderd, over alle gekoppelde Mercators.

Hoe werkt het?

Vertrekpunt: een Mercator zender, hij stuurt een envelop (bundel) met hierin de aangepaste parameters of de gevraagde gegevens(job). Het is mogelijk om:

  • meerdere jobs te versturen in dezelfde envelop
  • jobs naar één of meerdere locaties verzenden.

De envelop komt aan bij de begunstigde. Behalve indien ze is geconfigureerd om geen ontvangstbevestiging te versturen, kan de uitvoering geweigerd worden door de gebruiker. De taak wordt dan uitgevoerd in elke Mercator.

De zender ontvangt dezelfde enveloppe met hierin de resultaten van elke job, met indien van toepassing, de foutmeldingen. Met de knop "Krijg antwoord" kan je ook manueel de response opvragen.

Het gebruik van Mercator Jobs

Mercator Jobs is nuttig om de configuratie van replicas eenvoudiger te maken.

  • Een winkel naar andere winkelketens.
  • Naar een Mercator SOS
  • Ontwikkelings-Mercator naar een productie Mercator
  • ...

 

Meer info over de mogelijkheden en het functioneren van Mercator Jobs is beschikbaar op deze technische pagina..