Nieuwigheden in de versie 10.7 in de rapportering

Mercator versie 10.7 nieuwigheden in de reporting

Sinds de allereerste versie heeft Mercator een rapporteditor toegevoegd.

Dit maakt het mogelijk om rapporten, beheerdocumenten, statistieken etc. op maat te configureren.
Deze rapporten zijn beschikbaar via de knop "Documenten" van elk bestand en via het menu "Beheer> Documenten - Reporting".

accéder aux reportings de Mercator accéder aux reportings de Mercator

Ze kunnen worden bekeken, afgedrukt of geëxporteerd naar een PDF-bestand.


DE NIEUWIGHEDEN
Travailler en multi-fenêtres dans les rapports
Werken met meerdere vensters

Voorheen werd de preview van deze rapporten altijd gedaan in een zogenaamd "modaal" venster, dat wil zeggen zoals een dialoogvenster.
Nadeel : wanneer dit scherm zichtbaar is, kan de gebruiker niet meer vrij bewegen in de software. Om een andere actie te ondernemen kan hij niet anders dan dit scherm te sluiten.

Nu is het scherm een standaardvenster dat integreert met het "multi-window" -beheer van Mercator.
Voordelen : Als u een voorbeeld van een rapport bekijkt, is het daarom mogelijk om ergens anders in het programma te gaan. 

  • Hierdoor kunt u zich in de software verplaatsen om bijvoorbeeld andere gegevens te vergelijken met die in het rapport.
  • U kunt ook meerdere rapporten tegelijkertijd bekijken en zo de cijfers vergelijken.
Een rapport opnieuw uitvoeren met andere parameters
Voer hetzelfde rapport opnieuw uit door enkele parameters te wijzigen

In het venster van een rapport voorbeeld is deze nieuwe knop nu beschikbaar in de werkbalk :

bouton exécuter à nouveau dans les reportings

Hiermee kunt u het rapport opnieuw starten terwijl u andere parameters selecteert (datums, magazijnen, periodes, vertegenwoordigers, etc.). De waarden van deze parameters die eerder waren geselecteerd, worden standaard voorgesteld.

Voordelen : Dit maakt het gemakkelijk om rapporten te raadplegen door de ene of de andere parameter te variëren.

  • Vergelijk verkopen op twee verschillende periodes.
  • Vergelijk de omzet per afdeling voor verschillende vertegenwoordigers.

En dankzij het werken met meerdere vensters kunnen al deze rapporten tegelijkertijd worden bekeken.

Een enkel dialoogvenster voor alle rapportparameters
Eén dialoogvenster om alle rapportparameters te selecteren

Om het vorige punt vlotter te maken, wordt het invoeren van de parameters die de uitvoering van het rapport bepalen, gegroepeerd in één enkel dialoogvenster.

Voorheen ontving de gebruiker een dialoogvenster voor het invoeren van afdelingen / families / subfamilies, een ander voor het selecteren van datums, een derde voor het kiezen van deposito's, ... 

Nu wordt alles samengebracht in één venster. Het wordt dynamisch gebouwd door Mercator volgens de parameters die zijn ingesteld in de rapportconfiguratie.

fenêtre de paramètres des rapports

Opmerking: we hebben het hier niet over het invoeren van de $PARAM$-parameters, omdat deze de inhoud van de SQL-query en de keuze van volgende parameters (bijvoorbeeld datum of periode) bepalen.


Het gebruik van deze dagelijkse tool wordt daardoor vergemakkelijkt.
Mercator is een echt dashboard, benut tot zijn volledig potentieel!

mercator 10.7