PaymentsTracing: alle ontvangen voorschotten opnieuw koppelen aan de eindfactuur

Mercator version 10.10 : PaymentsTracing : réassociez tous les acomptes encaissés avec la facture finale

"Hoe rechtvaardig ik de voorschotten die ik gaandeweg neem voor een bepaalde factuur tegenover mijn klant?"

Een vraag die het Mercator-team vaak hoort... 
Het traject van een voorschot kan zeer divers zijn: het kan worden ingevoerd bij de bestelling of bij de levering. Het voorschot van een bestelling kan worden verhoogd met één of meer ontvangsten. Elke levering kan het resultaat zijn van verschillende bestellingen en elke factuur kan het eindpunt zijn van verschillende leveringen. Elke levering en elke bestelling kan onderhevig zijn aan nabestellingen en dus worden opgesplitst in verschillende documenten met een verschillende toekomst.
Zoals u ziet, lijkt deze vraag op het eerste gezicht triviaal. In feite is het dat niet.

Mercator biedt vanaf versie 10.10 een tool voor betalingen aan.

Mercator zal dus, naarmate de documenten vorderen, alle informatie verzamelen om deze nauwkeurige en betrouwbare geschiedenis samen te stellen.


ENKELE DETAILS
1

De tool PaymentsTracing geeft u voor elke transactie de precieze informatie die het voorschotbedrag rechtvaardigt:

payments tracing : historique

2

PaymentsTracing kan de geschiedenis achteraf niet opnieuw samenstellen. Na installatie van deze tool zal de informatie dus relevant en volledig zijn voor alle nieuwe documenten.

Zie de technische pagina : PaymentsTracing of hoe voorschotten te specificeren
U vindt er ook voorbeelden van hoe u deze geschiedenis kunt zien.