U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Aankoopjournaal per btw-tarief

0000000286     -      24-08-2017

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artikels / Dokumenten".

Het vermeldt voor een reeks data de aankoopbedragen excl. btw en de btw-bedragen, en dit alles per btw-tarief.
Dit document houdt rekening met de verschillende stelsels die gelden voor aankopen.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0286S Aankoop journaal per BTW-code.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000286.zip (5 Kb - 24-08-2017)