U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Artikelcatalogus per Rayon en Code

0000000231     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Artikels / Documenten".

Dit document omvat de rayon (hoofdgroep), interne code, de omschrijving en de Prijs zonder BTW.

Dit document houdt rekening met een eventuele actieve filter op het artikelbestand.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0231S Cataloog artikels per rayon en code.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000231.zip (5 Kb - 17-08-2017)