U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Bezoekfrequentie

0000000575     -      06-12-2016

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Het vermeldt voor een periode tussen twee specifieke data
het totaal aantal bezoekers tussen 8 uur en 18 uur op basis van de betalingshistoriek binnen die periode.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0575C_Bezoekfrequentie.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000575.zip (4 Kb - 07-12-2016)