U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Detail aankopen per rayon en per merk

0000000502     -      25-08-2020

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artikels / Dokumenten".

Het vermeldt voor een gegeven periode het totaal van de aankopen, per rayon en per merk (S_CAT2) (bedrag excl. btw en totale hoeveelheid).
Dit document houdt rekening met de actieve filter op het bestand "Artikels".

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Detail aankopen per rayon en per merk

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000502.zip (6 Kb - 26-08-2020)