U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Gedetailleerd Omzetcijfer per klant per artikel

0000000144     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Klanten / Documenten".

Dit document geeft voor een periode het omzetcijfer Zonder BTW volgens RFS, met een detaillijn per artikel. Dit document houdt rekening met een eventuele actieve filter op het klantenbestand.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0144C CA_CLI_DET_ART.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000000144.zip (7 Kb - 11-05-2017)