U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Historiek lopende klant/artikels

0000000335     -      03-01-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Dit dokument geeft voor een lopend artikel of lopende klant, het detail van de verkopen in een bepaalde periode (H en Omzet cijfer) met totalen.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Gedetailleerde klantverkoop voor 1 artikel

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000335.zip (20 Kb - 03-01-2022)