U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Inventaris per leverancier

0000000151     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Leveranciers / Documenten".

Dit document geeft de gegevens weer die zich in het tabblad "leveranciers" van de artikelfiche bevinden. Dit document wordt voorgesteld met een onderbreking en een totaal van de hoeveelheden per leverancier.
Opgepast : een artikel kan verbonden zijn aan verschillende leveranciers: Zo kan een zelfde artikel verschillende malen voorkomen in een zelfde lijst.
Dit document houdt rekening met een eventuele actieve filter op het leveranciersbestand.
(Werkt enkel in de versie MFACT - Full Edition van Mercator).

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0151F Inventaris_leverancier.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000151.zip (5 Kb - 11-05-2017)