U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Kassablad

0000000641     -      05-03-2021

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten/Dokumenten".

Dit dokument geeft u een overzicht van het beginsaldo van de kassa, de inkomende gelden, ontvangsten en eindsaldo per dag (en de in- en uitstromen van kassa). Dit document is uitermate geschikt voor Mercator LIGHT.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Kassablad

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000641.zip (17 Kb - 10-03-2021)