U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Lijst van de locaties per artikel

0000002873     -      26-11-2018

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
Het document is beschikbaar via het menu "Artikels / Documenten". Het is gekoppeld aan de aanwezigheid van de module locatiebeheer.

Het bevat een lijst met locaties voor ieder artikel. Dit rapport houdt rekening met de actieve filter op het informatiebestand Locaties

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Lijst van de locaties per artikelTe laden : 0000002873.zip (4 Kb - 09-11-2018)