U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Lijst van de lopende leveranciers / artikels

0000000047     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Leveranciers / Documenten".

Dit document geeft voor de lopende leveranciers de artikels weer verbonden aan deze leveranciers. Voor elk artikel wordt de prijs in valuta vermeld, de korting, de omrekening naar EUR (korting afgetrokken) en een vermelding als het gaat om de hoofdleverancier van het artikel.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0047F_Liste_articles_fournisseurs_en_cours.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000047.zip (5 Kb - 28-04-2017)