U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Omzet per klantencategorie

0000001559     -      26-05-2017

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Het laat toe de klantencategorie (1, 2 of 3) te selecteren waarvoor u het omzetcijfer wilt zien, een bepaalde periode en het categorie-interval binnen de eerder gekozen categorie 1, 2 of 3.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 1559C Omzet per categorie klant.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000001559.zip (19 Kb - 30-05-2017)