U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Omzetcijfer en Marge per klant

0000000191     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Artikels / Documenten".

Dit document geeft voor periode de omzetcijfers zonder BTW, aankooptotalen en Marges (= omzetcijfer/aankopen totaal in %) per klant.

De SQL Request wordt voorgesteld met de laatste aankoopprijs. De variable S_DPA mag worden vervangen door S_PMPA (Gemiddelde Aankoopprijs) of S_PRIX_REV (kostprijs). De waarde die wordt in acht genomen is de waarde op het moment van de verkoop, niet de waarde van de artikelfiche. Met moet er dus voor zorgen dat de variabelen S_DPA (of S_PMPA, S_PRIX_REV) zich in de verkooplijnen LIGNES_V.DBF bevinden (type N(15,5)). Indien dit niet het geval is, is het noodzakelijk deze toe te voegen via het hulpprogramma TOOLS. Houdt rekening met een eventuele actieve filter op het klantenbestand.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0191C Omzet & marge per klant.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000000191.zip (5 Kb - 22-05-2017)