U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Omzetcijfer per klant (total header)

0000001059     -      31-12-2015
Verouderd

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Het omvat per klant een overzicht van de facturen, met voor elke factuur het percentage dat ze vertegenwoordigt in het omzetcijfer van deze klant. In de hoofding van elke klant worden het totaal en het aantal facturen vermeld.
Dit document vereist Mercator 6.0.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 1059C_CA_TH_FR.pdf



Te laden : 0000001059.zip (4 Kb - 08-02-2011)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.