U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Overgedragen hoeveelheden (actueel artikel)

0000000136     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Artikels / Documenten".

Het vermeldt de verschillende uitgevoerde transfers tussen depots voor een reeks data en een reeks depots (hoeveelheid in en hoeveelheid uit). De gegevens zijn samengevoegd per artikelreferentie. Het document vermeldt enkel de gegevens die betrekking hebben op het actuele artikel.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0136S Q_TRANSF_DEP_ART.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000136.zip (6 Kb - 11-05-2017)