U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Palmares van de klanten per Omzetcijfer/Bezoek

0000000031     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Klanten / Documenten".

Dit dokument geeft een palmaers van de klanten gerangschikt per Omzetcijfer BTW inbegrepen (met totalen) evenals het aantal bezoeken.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0031C_Palmares_klanten.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 

Trefwoorden : palmaresTe laden : 0000000031.zip (5 Kb - 28-04-2017)