U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: samenvatting geldlade

0000001892     -      18-04-2016

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het ZIP-bestand bevat twee bestanden:
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie).

Het document is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Het geeft een overzicht van de verschillende betalingsmodaliteiten, alsook van de inningen per journaal.

Voorbeelden van het verkregen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000001892.zip (20 Kb - 18-04-2016)