U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Serienummers in voorraad zoeken

0000000442     -      10-05-2021

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artickels / Dokumenten".

Hiermee kan een door de gebruiker ingevoerd serienummer worden opgezocht in de voorraad van de verschillende magazijnen.

Dit document houdt rekening met de actieve filter op het bestand "Artikels".

Dit document werkt niet als het serienummerbeheer ingesteld is op niveau 3 (beheer IN/OUT).

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Opzoeking Serienummer in voorraad

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 



Te laden : 0000000442.zip (17 Kb - 21-05-2021)