U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Statistiek klanten per Rayon (hoofdgroep)

0000000049     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Klanten / Documenten".

Dit document geeft voor een periode en zijn equivalent van het vorige jaar, het omzetcijfer BTW inclusief en BTW exclusief per rayon, evenals de verkochte hoeveelheden. Dit document houdt rekening met een evetuele actieve filter op het klantenbestand.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0049C Statistiek klanten per rayon.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000049.zip (6 Kb - 05-12-2019)