U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verdeling omzet klanten in %

0000000194     -      17-05-2017

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document kan worden geopend via het menu "Klanten / Documenten".

Het vermeldt per klant het omzetbedrag excl. btw voor de bewuste periode, alsook een verdeling in %.
Dit document houdt rekening met de filter op het bestand "Klanten".

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0194C Verdeling omzet klanten in %.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000194.zip (5 Kb - 22-05-2017)