U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Vergelijking A/V/VOORRAAD

0000000418     -      24-08-2020

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artikels / Dokumenten".

Het laat toe een lijst af te drukken van de artikelen ingedeeld per rayon, met vermelding van de verkochte en aangekochte hoeveelheden in een bepaalde periode, alsook van de actuele voorraad. Dit document houdt rekening met de actieve filter. Het magazijn kan worden geselecteerd door de gebruiker.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Vergelijking A/V/Voorraad

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000418.zip (6 Kb - 24-08-2020)