U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verkoopjournaal per btw-tarief (meerdere magazijnen)

0000000294     -      29-08-2017

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artikels / Dokumenten".

Het vermeldt voor een geselecteerd magazijn en voor een reeks data de verkoopbedragen excl. btw, de btw-bedragen en de verkoopbedragen incl. btw, en dit alles per btw-tarief.
Dit document houdt rekening met de verschillende stelsels die gelden voor verkopen.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0294S Verkoop journaal per BTW-tarief.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000294.zip (5 Kb - 29-08-2017)