U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verkoopjournaal per btw-tarief.

0000000652     -      17-12-2019

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Het vermeldt de verkopen excl. btw per btw-tarief. De waarden worden ingevuld in de respectieve btw-tariefkolommen.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0652C Dagelijkse verkopen per BTW

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000000652.zip (11 Kb - 19-12-2019)