U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verkopen per klant over 2 periodes

0000001055     -      26-04-2019

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Het geeft een opsplitsing over 2 jaar van de omzet (BTWe of BTWi) van de klanten, met vermelding van de ratio en de vooruitgang van elke klant (beide in %).

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 1055C Omzet per klant van 2 periodes

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000001055.zip (6 Kb - 26-04-2019)